Rólunk

Filozófia & Tábor Csoport Honlapja: https://johnaten.vivaldi.net/
Pinterest: https://hu.pinterest.com/johnatendrakenbrown/
Twitter: https://twitter.com/JohantenDBrown
Instagram: https://www.instagram.com/johnatendrakenbrown/
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/JohnatenDrakenBrown

Filozófia & Tábor Csoportjának Hivatalos Csatornája:
https://www.youtube.com/channel/UCG8HYdyzbKt2KU-cvx4zDKg

Üdvözlünk a Filozófia & Tábor csoportjának hivatalos honlapján!
A filozófiai tábor csoportja a bölcsészeti szakmát végző tanulók vagy tanulmányozók számára van fent tartva! Szívesen látunk más személyeket is kik vallásosok, spirituálisok vagy épp érdeklődnek a filozófia és bölcsészet iránt és szeretnek eszmecserét folytatni velünk komolyan a mi kis barátságos dialektikát űző csoportunkban!
Az Egyesült Filozófusok Társasága egy alávetett másodlagos név a Filozófia & Tábor csoportnak.

1. Ezen csoportban az önkritikus, kritikus és szkeptikus beállítottság nagyon is elfogadott általános dialektikai módszer melyet mindenkinek javaslunk, hogy az legyen!
2. Ez a csoport nem egy tudományos csoport kizárólagosan!
3. Ezen csoport nem oszt és nem is támogat semmilyen világnézetet mivel ezen csoport szigorúan csakis a filozófiai érvekre és dialektikára fókuszál!
4. Ez a csoport nem egy teológiai csoport!
5. Ez a csoport nem egy vallásos csoport!
6. Ez a csoport nem egy politikai csoport!

Axiómarendszerünk(jelenleg):
1. A valóság létezik.
2. A valóság megismerhető.
3. A semmi a valami hiánya avagy a létezés hiányát képező, jelölő koncepció. Semmi nem jöhet létre a semmiből. A valami az ami önmagában értelmezendő koncepció(tautológia).
4. Egy adott állítás ill tétel nem lehet önmagával ellentmondásos. Példázat erre: Én nem létezem, Én nem írok semmit sehol sem
5. Egy állítás avagy tétel nem lehet ellentmondásos. Példázat erre: Van automobilom és nincs automobilom, Veszek levegőt és nem veszek levegőt, A macska életben van és halott
6. Egy állítás ill. tétel önmagával azonos. Példázat erre: A fa az fa, egy darab kő az egy darab kő, az ember az ember
7. Egy tétel ill. állítás igaz vagy hamis lehet. Példázat erre: Ha A egyenlő B-vel akkor igaz az, hogy A egyenlő B-vel és hamis, hogy A nem egyenlő B-vel. Az állítás, hogy megittam az üveg tehet csakis igaz vagy hamis lehet az adott kontextustól függően olyan nem lehet, hogy egyszerre legyen igaz is és nem is.
8. Példázat ezen logikus axiómára: p1: Minden ember halandó. p2. Szókratész ember volt. q. Tehát Szókratész halandó.
9. Ha az adott állítás azonos egy másikéval akkor a kettő azonos egymással. Példázat erre: Ha vicces személyiségem van akkor vicces személy vagyok=Ha vicces személy vagyok akkor vicces személyiségem van.
10. Mindennek minek van kezdete oka is van.
11. Érzékszerveink részben megbízhatóak.