EFKSZ – Egyesült Filozófusok Közösségi Szervezetének közösen megformált története

Egyesült filozófusok közösségi szervezetének leírása:

Üdvözletünk az egyesült filozófusok közösségi szervezetének a honlapján! Ezen a honlapunkon megtalálhatjátok a legutóbbi és legrégebbi cikkeinket a filozófiai témakörökkel és a szervezet eseményeivel és rendezvényeivel kapcsolatban!

Szervezetünk célja egy olyan közösség létrehozása ahol a filozófiai diskurzus és dialektika kéz a kézben jár! Manapság a modern-korszak filozófiai csoportjai elhanyagolják az etikai és erkölcsi mérték betartását a filozófiát művelőkkel szemben és a bölcsészeti szakmát tanuló egyetemi hallgatók is színt úgy ezen problémával szenvednek!

Mi itt egy olyan közösségi szervezetet kívánunk felépíteni ahol a tolerancia és a békesség meg a tisztelet a legfőbb úr mind közül! A mi legnagyobb három erényünk amit minden látogatónknak és követőinknek közvetítünk az a szabadság(szabad gondolkodás, szabad vélemény kinyilvánítás)egyéniség(személyben, személyiségben, világnézetben)testvériesség(tisztelet, kedvesség, megértés, barátságosság)!

Tehát kérjük segítsétek ezen szervezetünket és annak a céljait mert nemes cél az ami hajt minket!

EFKSZ-ének az alapítói:

Alapító: Johnaten Draken Brown

Ezen szervezetünk közösségi adományokból azaz támogatásból él meg! Kérjük önöket ezen indokból kifolyólag, hogy támogassák a mi kis közösségi szervezetünk növekedését és célját az által, hogy ránk szán egy kisebb összegű adományt azaz a szervezetünk alapító atyjának:

A következő címen tud támogatást küldeni a szervezetünk számára:

https://www.paypal.me/szklenarjozsef?locale.x=hu_HU

Figyelem! Ezen jegyzetem egy elmentett adatott tartalmaz a szervezetem oldalával kapcsolatban!

Az érvelés és a filozófia törvényei

Az érvelés és a filozófia törvényei az emberi gondolkodás alapjait képezik. Az érvelés során az emberek megpróbálnak meggyőzni másokat valamiről, míg a filozófia azon töpreng, hogy mi is az igazság valójában. Az érvelés és a filozófia törvényei azonban összefonódnak, mivel mindkettő az érvelés alapjait vizsgálja.

Az érvelés törvényei

Az érvelés törvényei a logikában gyökereznek. Az érvelés során az emberek megpróbálják meggyőzni másokat valamiről. Az érvelés törvényei azt mondják meg, hogy miként kell az érvelést felépíteni, hogy meggyőző legyen.

Az érvelés törvényei között szerepel az érvelés logikája, amely azt mondja meg, hogy miként kell az érvelést felépíteni, hogy meggyőző legyen. Az érvelés logikája szerint az érvelésnek tartalmaznia kell egy tézist, amelyet meg kell indokolni érvekkel. Az érveknek pedig meg kell felelniük bizonyos logikai szabályoknak, például a következtetés helyességének vagy az érvek relevanciájának.

Az érvelés törvényei között szerepel továbbá a kritikus gondolkodás törvénye, amely azt mondja meg, hogy az érvelés során mindig kritikusan kell gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy az érveket és a tézist is meg kell vizsgálni, és meg kell kérdezni, hogy valóban igaz-e az, amit állítanak.

Az érvelés törvényei között szerepel még a meggyőzés törvénye is, amely azt mondja meg, hogy az érvelés során az embereknek meg kell próbálniuk meggyőzni másokat, de nem szabad erőszakot alkalmazniuk. Az érvelésnek tehát meggyőzőnek kell lennie, de nem szabad másokat kényszeríteni arra, hogy elfogadják az álláspontunkat.

A filozófia törvényei

A filozófia törvényei a metafizikában gyökereznek. A metafizika a filozófia egyik ága, amely azon töpreng, hogy mi is az igazság valójában. A filozófia törvényei azt mondják meg, hogy milyen módon kell gondolkodni, hogy eljussunk az igazsághoz.

A filozófia törvényei között szerepel az ok-okozati törvény, amely szerint minden eseménynek van egy okozója. Az ok-okozati törvény azt mondja meg, hogy ha egy esemény bekövetkezik, akkor annak mindig van egy okozója. Ez azért fontos, mert segít megérteni, hogy miért történnek bizonyos dolgok.

A filozófia törvényei között szerepel továbbá az egység törvénye is, amely szerint minden dolog egységes. Az egység törvénye azt mondja meg, hogy minden dolognak van egy egységes lényege, amely összeköti az összes részét. Ez azért fontos, mert segít megérteni, hogy miért van értelme a dolgoknak.

A filozófia törvényei között szerepel még a változás törvénye is, amely szerint minden dolog változik. A változás törvénye azt mondja meg, hogy minden dolog változik, és hogy semmi sem marad ugyanaz. Ez azért fontos, mert segít megérteni, hogy miért van szükség változásokra az életünkben.

Az érvelés és a filozófia törvényei összefonódnak

Az érvelés és a filozófia törvényei összefonódnak, mivel mindkettő az érvelés alapjait vizsgálja. Az érvelés során az emberek megpróbálnak meggyőzni másokat valamiről, míg a filozófia azon töpreng, hogy mi is az igazság valójában. Az érvelés és a filozófia törvényei arra ösztönöznek bennünket, hogy kritikusan gondolkodjunk, és hogy mindig keressük az igazságot.

Az érvelés és a filozófia törvényei segítenek abban, hogy értelmezni tudjuk a világot, és hogy megértsük a dolgokat. Az érvelés és a filozófia törvényei arra ösztönöznek bennünket, hogy ne csak elfogadjuk a dolgokat, hanem hogy mindig kérdezzük meg, hogy miért történnek bizonyos dolgok. Az érvelés és a filozófia törvényei segítenek abban, hogy kritikusan gondolkodjunk, és hogy mindig keressük az igazságot.